CRV - 18-Karat White & Yellow Gold Diamond Bracelet

18-Karat White & Yellow Gold Bracelet with 22.14 ct. of Diamonds 

Call Now Button